Dr Viet
  • Dr Viet

    Kính Chào

  • ×
 Còn Hàng

Thuốc chống Ô Xi Hóa - Bee Propolis 500g

(0 Customer Reviews)
0 Product Sold  | Min Order Quantity : 1
Giá Tiền :  đ930000

đ930000


Chức Năng: 

- Chống Ô xi hóa và bảo dưỡng sức khỏe
- Giúp tăng cường kháng thể
- Dùng cho 200 ngày, mỗi ngày uống 1 viênPURCHASE PROGRESS

Bước 1

Chọn hàng bạn thích

Bước 2

Đăng Ký để Thanh Toán

Bước 3

Xác nhận Tải Khoản

Bước 4

Đăng Nhập để quản lý