Dr Viet
  • Dr Viet

    Kính Chào

  • ×
 Còn Hàng

Sâm 5 Năm Canada (90g/3.2oz)

(0 Customer Reviews)
0 Product Sold  | Min Order Quantity : 1
Giá Tiền :  đ790000

đ790000


Tuổi: 5 Năm
KÍch Cỡ: 0.8-3g/củ
Chất Lượng: Hàng Đầu
Độ ẩm: <3%
Nơi Trồng: Southeastern Ontario, Canada
Trọng lượng: 90g (Net) 146g (cả bì)
Bảo quản: Để nơi khô và mát dưới 45% ẩm



PURCHASE PROGRESS

Bước 1

Chọn hàng bạn thích

Bước 2

Đăng Ký để Thanh Toán

Bước 3

Xác nhận Tải Khoản

Bước 4

Đăng Nhập để quản lý