Dr Viet
  • Dr Viet

    Kính Chào

  • ×
 Còn Hàng

5 Năm Sâm Canada - 5-Year Ginseng Segment (150g/5.3oz)

(0 Customer Reviews)
0 Product Sold  | Min Order Quantity : 1
Giá Tiền :  đ970000

đ970000


Tuổi: 4 Năm
Kích cỡ: 0.8-5g/miếng
Chất lượng: Hàng đầu - Top Grade
Độ ẩm: <3%
Xuất sứ: Southeastern Ontario, Canada
Trọng lượng: 150g (Net) 206g (Gross)
Bảo quản: Để nơi khô và mát dưới 45% độ ẩmPURCHASE PROGRESS

Bước 1

Chọn hàng bạn thích

Bước 2

Đăng Ký để Thanh Toán

Bước 3

Xác nhận Tải Khoản

Bước 4

Đăng Nhập để quản lý